Vyšehrad - komín

 

 

 

 

 

 

Schiedel KeraStar

- Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv

 - Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B)

- Komínový systém odolný při vyhoření

- Komínový systém odolný vůči vlhkosti

Oblast použití

Komínový systém Schiedel Kerastar představuje konstrukčně jedinečný systém, který byl vyvinut jako univerzální systém pro všechny typy spotřebičů pracujících v podtlaku a pro všechny druhy paliv, pro nízké i vysoké teploty.

Odolnost vnitřní tenkostěnné keramické vložky umožňuje nasadit tento lehký systém i v případech, kdy nelze použít kovové materiály. Typickým případem může být odvod spalin od spotřebičů, umístěných v prostorách, kde se nacházejí nebo používají chemické látky jako jsou různé sloučeniny chlóru nebo jiných halogenů.

Všechny díly systému se vyznačují nízkou hmotností, systém může být montován přímo na nosnou stěnu bez nutnosti základu. Díky své nízké hmotnosti je systém vhodný také pro dodatečnou stavbu komína například pro odvod spalin od krbů v rodinných domcích.

Systém se také vyznačuje dokonalým vnějším vzhledem, je proto využíván často jako působivý architektonický prvek jak v interiéru, tak v exteriéru.

Připojení spotřebičů

Pro připojení kovových kouřovodů na systém Schiedel KeraStar se s výhodou použijí napojovací díly podobným způsobem jako v případě keramických komínů Schiedel.

Napojovací díl se nasazuje na vnější část keramického hrdla sopouchu a dotěsňuje se v závislosti na provozní teplotě spárovací hmotou FM Rapid (tuhá paliva) nebo Rotempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiedel TechnoStar ICS

Funkce systému

- Univerzální systém

- Široká oblast použití

- Odolný vůči vlhkosti

- Při použití těsnění i pro přetlakový provoz

- Jednoduchý přechod z jednoplášťových systémů

- Vnitřní i venkovní montáž

- Pro volně stojící komíny

Oblast použití

Potřebujeme-li řešit odvod spalin a přitom dispozice a konstrukce budovy nám neumožňuje stavbu klasického komína, tak v systému TechnoStar ICS můžeme najít vynikající řešení. Pro přetlakový provoz stačí vložit do připravených drážek v hrdle silikonové těsnění. Je vhodný i pro kondenzační kotle. Bez těsnění je systém použitelný v podtlakovém režimu až do teploty 450°C. S těsněním je možné systém použít v přetlaku až do 200Pa a do teploty 200°C.

Široká nabídka příslušenství a tvarovek umožňuje provádět i složité odvody spalin bez nutnosti výroby atypických prvků.

Systém se také vyznačuje dokonalým vnějším vzhledem, je proto využíván často jako působivý architektonický prvek jak v interiéru, tak v exteriéru.

Společné komíny

Komínový systém TechnoStar ICS lze ve speciální úpravě použít jako společný komín. V takovém případě je do komínového průduchu zaústěno více uzavřených spotřebičů, které nasávají vzduch pro spalování z venkovního prostoru. Příkladem může být použití v panelovém domě, při odvodu spalin z kotlů v jednotlivých bytech. Musí se jednat o uzavřené plynové kotle v provedení ''C''. Komínem jsou odváděny spaliny a spalovací vzduch je přiváděn z fasády.

 

 

 

 

Výhody

- možnost individuálního vytápění

- regulace nákladů na topení

- zamezení tepelných ztrát dálkovým vedením

 - rychlá návratnost investic

- nezávislost na vzduchu v místnosti

 - úspora místa v dispozici domu

- vylouční mokrého procesu

- řešení hygienických předpisů oproti vyústění na fasádu